Finanse

Kontrakty futures – czego jeszcze o nich nie wiesz?

Kontrakty futures - czego jeszcze o nich nie wiesz?

Na czym polegają kontrakty futures? Czy są opłacalne? Kiedy kontrakty futures pojawiły się na rynku giełdowym? Dowiedz się, jak inwestować w kontrakty terminowe i czy warto!

Kontrakty futures, czym są?

Kontrakty futures (inaczej kontrakty terminowe) to umowa kupna-sprzedaży zawarta w danym momencie, obejmująca dostawę towaru w przyszłości, w określonym w umowie terminie. W momencie zawarcia umowy znana jest również cena towaru. Kontrakty futures są bardzo podobne do kontraktów forward, z tą różnicą, że kontrakty terminowe futures podlegają obrotowi na giełdzie.

Na czym polega handel kontraktami futures?

Kontrakt terminowy jest instrumentem pochodnym, a więc jego wartość zależy od wartości instrumentu bazowego. W momencie wygaśnięcia kontraktu kupujący musi zapłacić za akcje bazowe, a sprzedający jest zobowiązany te akcje bazowe dostarczyć.

Handel kontraktami futures może polegać na spekulacji. Strona sprzedająca przewiduje spadek wartości instrumentu bazowego, natomiast osoba kupująca uważa, że wartość instrumentu będzie rosła. Zyskuje ta strona, której przewidywania się sprawdziły.

Kontrakt terminowy może również stanowić zabezpieczenie przed spadkiem instrumentu bazowego. W tym przypadku należy dokonać sprzedaży kontraktu terminowego wystawionego na instrument bazowy.

Warto wspomnieć, że kontrakty terminowe futures rozliczane są codziennie w postaci Dziennej Ceny Rynkowej (MTM). Tutaj istotne znaczenie ma depozyt, ponieważ na koniec dnia salda rachunków kupującego i sprzedającego są korygowane w zależności od aktualnej ceny kontraktu.

Gdzie można zawierać kontrakty futures?

Kontrakty futures można zawierać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zakup lub sprzedaż kontraktu terminowego na giełdzie. Drugim bezpośrednia umowa pomiędzy dwoma podmiotami.

Zadaniem inwestora, który planuje znaleźć się na rynku kontraktów terminowych, jest założenie konta w biurze maklerskim. Po założeniu konta inwestor otrzyma Numer Klasyfikacyjny Klienta (NKK). Przed zawieraniem kontraktów inwestor zobowiązany jest do wpłacenia na swoje konto depozytu, czyli kwoty zabezpieczającej transakcje terminowe. Depozyt stanowi jedynie część kwoty transakcji, stąd kontrakty terminowe są znane jako te, które mogą dać duży zysk przy niskim wkładzie finansowym. Analogicznie należy liczyć się z dużymi stratami.

W Polsce dostępne są biura maklerskie i instytucje, które zajmują się obsługą klientów chcących wejść na rynek kontraktów futures. Swoje domy maklerskie mają również banki, o czym można dowiedzieć się więcej, chociażby ze strony Saxo Bank Polska. Instytucje maklerskie zatrudniają specjalistów, którzy oferują fachową pomoc inwestorom. W praktyce oznacza to, że inwestor nie musi być doświadczonym ekspertem, aby odnotowywać zyski z zawierania kontraktów futures.

Dla kogo są kontrakty terminowe?

Powszechnie uważa się, że kontrakty terminowe futures są dla każdego inwestora. Umożliwiają proste wejście na giełdę, a koszty początkowe są niskie. Zarabianie jest możliwe na wzrostach i na spadkach kursu, co daje szersze pole działania i większe szanse na zysk. Kontrakty terminowe są również dobrym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy odnotowują spadek dla swojego instrumentu bazowego.